(023) 654 15 84
(0) 793 330 966

Zapoznaj się z naszymi produktami

Kiszka faszynowa  – to element budowlany składający się z uformowanej i ułożonej wzdłuż osi wiązki, przewiązanej drutem w określonych odstępach. Wiązkę formuje się z gałęzi drzew liściastych (np.: dębu, grabu, leszczyny, olszy, buku, czeremchy).
Uformowana kiszka, ma średnicę od 10 cm do 30 cm. Jej długość może wynosić od kilku do 40 metrów. Kiszki faszynowe mogą być przygotowywane w pobliżu miejsca wbudowania.

 

Faszyna – powiązane ze sobą cienkie gałęzie wiklinowe lub innych drzew czy krzewów. Obecnie używane głównie przy regulacji cieków i innych pracach wodnych, w celu umacniania brzegów, do budowy dróg, jako część podbudowy oraz budowy umocnień polowych przy pracach fortyfikacyjnych.

 

Kołki faszynowe - zaostrzone maszynowo paliki najczęściej z drewna sosnowego lub świerkowego pozbawione sęków oraz nierówności o różnych wymiarach i średnicach, wykorzystywane do budowy umocnień brzegów i skarp.

 

Kazimierz Czajka
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ul. Sportowa 11 Narzym
13-240 Iłowo-Osada