(023) 654 15 84
(0) 793 330 966

Rodzaj produktu

Średnica (cm)

Długość (mb)

Szpilki

do 3 cm

0,80

Paliki melioracyjne

3-6

0,80

1,00

6-8

1,10

Kołki faszynowe

6-10

1,30

7-14

1,50

2,00

15-20

1,50

2,00

Kiszka faszynowa

10

6,00

15

20(standard)

25

30

Faszyna luzem

-

-

Możliwość wykonania innych produktów na zamówienie. 
Zapewniamy krótkie terminy realizacji.

Kazimierz Czajka
Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ul. Sportowa 11 Narzym
13-240 Iłowo-Osada